+46-(0)737-87 05 10 jakob.ivarsson@stakeholder.se

Om Företaget

Stakeholder communication, grundat 2008, ägs och drivs av Jakob Ivarsson

Mitt fokus är att göra informationen begriplig och lättillgänglig. Det är oerhört kul att jobba med kommunikation, att tydliggöra, förenkla och göra det begripligt.

Jag har en bred erfarenhet inom kommunikation och har arbetat såväl strategiskt som taktiskt/ praktiskt. Min insikt är att om en kommunikationsstrategi ska lyckas är det avgörande hur väl framtagandet av kommunikationsmaterial görs och hur implementeringen sker för att skapa bäst nytta.

Jag fungerar som rådgivare/konsult i kommunikation med inriktning IR- och koncernkommunikation i egen regi.

Uppdragen spänner över all IR-relaterad kommunikation; års- och hållbarhetsredovisningar (har hållit i framtagningen av över 100 årsredovisningar), kvartalsrapporter, IR-webb och koncept (antingen för hela koncernhemsidor eller för dess IR-del), ppt-presentationer; generella och för roadshows och årsstämmor, varumärkesutveckling och profilframtagning (såväl varumärkesstruktur som koncept), hanterar media – skriver pressmeddelanden, kommunikationsstrategier och -planer, informationspolicy, agera som avlastande extern IR-kontakt, samt genomför omvärldsanalyser inom såväl IR som varumärkesfrågor.

Utmärkelser som jag bidragit till
Egetis årsredovisning 2020, nominerad Sveriges Bästa Årsredovisning – small cap.
Koncept, struktur och vissa texter.
Bultens årsredovisning 2017, vinnare Sveriges Bästa Årsredovisning – midcap.
Koncept, struktur och texter.
Trelleborgs årsredovisning 2014, vinnare Sveriges Bästa Årsredovisning – large cap.
Rådgivare och bollplank.
Arcams årsredovisning flerfaldig vinnare i Aktiespararnas Bästa Årsredovisning NGM-bolag.
Designkoncept, struktur och texter.

Mitt organisationsnätverk
SFF (Sveriges Finansanalytikers Förening), medlem och ingår i IR-gruppen SIRAs styrelse
Svenska PR-företagen, medlemsföretag
Connect Väst, mentor och panelmedlem
Sveriges Kommunikatörer, medlem

Min teoretiska bakgrund
CESGA – Certified ESG Analyst av The European Federation of Financial Analysts Societies (EFFAS)
FAR Academy, Finansiell analys och företagsvärdering.
Civilekonom, Handels i Göteborg
Grafiska Linjen, HDK (Högskolan för Design och Konsthantverk) i Göteborg
Kulturgeografi, Göteborgs universitet
Nasdaq Stockholm’s education for BoD, Sr Mgmt and Auditors.

Tidigare
Panelmedlem för Reportwatch’s Annual Report on Annual Reports 2008-2014
Seniorkonsult och delägare Solberg kommunikation AB 1995-2008

Referenser
Kontakta mig så lämnar jag gärna kontaktinformation till referenter,
personer på bolag som köpt mina tjänster.

Jakob Ivarsson

Jakob Ivarsson

Stakeholder communication AB

Skånska rötter, bosatt vid Råö på Onsalahalvön och har Sverige som arbetsfält.
Gift och har en dotter. Krafter hämtas från resor och lantlig livsstil intill hav, äng och skog.