+46-(0)737-87 05 10 jakob.ivarsson@stakeholder.se

Kundnytta

Kundnytta innebär för Stakeholder att bidra med svar på följande och liknande frågeställningar;

 • Förstår omvärlden er affär?
 • Finns det ett tydligt budskap/investment-case?
 • Hur bidrar ni till hållbarheten?
 • Är ert hållbarhetsarbete tydligt kommunicerat?
 • Framgår omvärldens drivkrafter och era framgångs-faktorer, framgår er strategi och era mål?
 • Förklaras måluppfyllelsen?
 • Är målgruppsanalysen klar, vilka målgrupper prioriteras?
 • Är informationen konsekvent i de olika kanalerna?
 • Finns det en informationspolicy, kommunikationsstrategi och plan?
 • Framgår ert varumärkes löften och värden?
 • Upplägg för kapitalmarknadsdag och årsstämma?
 • Använder ni era resurser effektivt?
 • Är ägarstrukturen rätt?

Det kan ske i olika omfattning;

Analys – omvärldsanalys av hur olika intressenter uppfattar bolaget/ organisationen, kapital-marknadsaktörer, media, medarbetare.

Rådgivning/bollplank & uppdrag för er koncern- och finansiella kommunikation (IR) – strategiskt och taktiskt,  anpassat för olika medier:
kommunikationsstrategi och -plan, informationspolicy, krisberedskap,
årsredovisningar, rapporter, investerarmemorandum, prospekt, företagspresentationer, presentationsmaterial – ppt, hemsidesinformation, investor targeting (definition och bearbetning av institutionella placerare), presskit, mediehantering – pressmeddelanden, medielistor och bearbetning m.m.
Identifiera och renodla budskap, skapa struktur och koncept, ta fram texter samt säkerställa helheten innehållsmässigt och visuellt.

Resurs
Informations-/IR-chef att hyra, för en viss tid eller fortlöpande.
Projektledare av till exempel kommunikationsplanering, hemsidesframtagning, årsredovisnings-produktion, varumärkesförändring och/eller profiluppdatering samt liknande uppdrag där kvalificerad projektledning är viktig för slutresultatet.

kollage-staende-270x900