+46-(0)737-87 05 10 jakob.ivarsson@stakeholder.se

Hörs du?

Nå ut med rätt budskap och via rätt kanaler.

Förstår alla era styrkor?

Tydliggör de styrkor ni har som möter omvärldens drivkrafter.

Säger du rätt saker?

Rätt formulerad skapar du förtroende.

Ser alla det du ser?

Tydliggör din affärs möjligheter även för omvärlden.

Koncern- & finansiell kommunikation
Corporate communication & Investor Relations

Analys – Rådgivning/bollplank – Uppdrag – Resurs

En trevlig kommunikationskonsult, helt trygg i att kunna leverera på den större byråns kvalitetsnivå,
men utan dess overheadkostnader. Min insikt är att om en strategi ska lyckas är det avgörande hur
väl framtagandet av kommunikationsmaterial görs och hur implementeringen sker för att skapa bäst nytta.

 

Skapar resultat

Jag har omfattande erfarenhet av IR/ÅR-produktioner och har en god uppfattning om vad som fungerar beroende på ambitionsnivå. Bulten fick utmärkelsen Sveriges Bästa Årsredovisning för deras ÅR 2017. Jag svarade för koncept, struktur och texter. Jag lämnar gärna en second opinion på er kommande årsredovisning.

Är informationen konsekvent i alla kanaler?

Konsekvent kommunikation där samma budskap ges oavsett kanal – webb, rapport, presentation etc. är en grundförutsättning.

Tydligt investment case

De flesta analytiker definierar investment caset på de bolag de bevakar. Hjälp investeraren genom att även ge bolagets egna bild av varför aktien är intressant för en investerare, redan som sk puffar vid innehållsförteckningen eller i anslutning till aktieinformationen.