+46-(0)737-87 05 10 jakob.ivarsson@stakeholder.se

Hörs du?

Nå ut med rätt budskap och via rätt kanaler.

Förstår alla era styrkor?

Tydliggör de styrkor ni har som möter omvärldens drivkrafter.

Säger du rätt saker?

Rätt formulerad skapar du förtroende.

Ser alla det du ser?

Tydliggör din affärs möjligheter även för omvärlden.

Koncernkommunikation & Finansiell kommunikation
Corporate communication & Investor Relations

Analys – Rådgivning/bollplank – Uppdrag – Resurs

En trevlig kommunikationskonsult, helt trygg i att kunna leverera på den större byråns kvalitetsnivå,
men utan dess overheadkostnader. Min insikt är att om en strategi ska lyckas är det avgörande hur
väl framtagandet av kommunikationsmaterial görs och hur implementeringen sker för att skapa bäst nytta.

 

Second opinion

Omfattande erfarenhet av IR/ÅR-produktioner och som medlem under sex år i årsredovisningspanelen för Annual Report on Annual Reports/Reportwatch.net har jag en uppfattning om vad som fungerar beroende på ambitionsnivå. Jag lämnar gärna en second opinion på er kommande årsredovisning.

Är informationen konsekvent i alla kanaler?

Konsekvent kommunikation där samma budskap ges oavsett kanal – webb, rapport, presentation etc. är en grundförutsättning.

Trelleborgs ÅR Bästa redovisningen

Trelleborgs ÅR 2014 blev bästa bolag i Finforums Bästa redovisningen. Stakeholder communication hade nöjet att vara bollplank åt Trelleborg inför produktionen.

Senaste referenserna

NIBE endorsement brand

NIBE endorsement brand

Framtagning av endorsement brand för NIBE-koncernens dotterbolag.

Rådgivning, textskrivning & redigering

Rådgivning, textskrivning & redigering

Idé, struktur och texter.

Fingerprint Cards Årsredovisning 2015

Fingerprint Cards Årsredovisning 2015

Idé, struktur, text och projektledning.

Fingerprint Cards koncernhemsida

Fingerprint Cards koncernhemsida

Hemsidesstruktur, copy och texter samt projektledning.