+46-(0)737-87 05 10 jakob.ivarsson@stakeholder.se

Hörs du?

Nå ut med rätt budskap och via rätt kanaler.

Förstår alla era styrkor?

Tydliggör de styrkor ni har som möter omvärldens drivkrafter.

Säger du rätt saker?

Rätt formulerad skapar du förtroende.

Ser alla det du ser?

Tydliggör din affärs möjligheter även för omvärlden.

Koncernkommunikation & Finansiell kommunikation
Corporate communication & Investor Relations

Analys – Rådgivning/bollplank – Uppdrag – Resurs

En trevlig kommunikationskonsult, helt trygg i att kunna leverera på den större byråns kvalitetsnivå,
men utan dess overheadkostnader. Min insikt är att om en strategi ska lyckas är det avgörande hur
väl framtagandet av kommunikationsmaterial görs och hur implementeringen sker för att skapa bäst nytta.

 

Second opinion

Omfattande erfarenhet av IR/ÅR-produktioner och som medlem under sex år i årsredovisningspanelen för Annual Report on Annual Reports, Reportwatch.net har jag en god uppfattning om vad som fungerar beroende på ambitionsnivå. Jag lämnar gärna en second opinion på er kommande årsredovisning.

Är informationen konsekvent i alla kanaler?

Konsekvent kommunikation där samma budskap ges oavsett kanal – webb, rapport, presentation etc. är en grundförutsättning.

Tydligt investment case

De flesta analytiker definierar investment caset på de bolag de bevakar. Hjälp investeraren genom att även ge bolagets egna bild av varför aktien är intressant för en investerare.

Senaste referenserna

Arcam Årsredovisning 2016

Arcam Årsredovisning 2016

Grundtexter i företagsbeskrivning

TC TECH Årsredovisning 2016

TC TECH Årsredovisning 2016

Idé, struktur, text och projektledning.

B3IT Årsredovisning 2016

B3IT Årsredovisning 2016

Idé, struktur, text, form och projektledning.

Fingerprint Cards Årsredovisning 2016

Fingerprint Cards Årsredovisning 2016

Koncept/idé, disposition och textskrivning.